ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ε1/ΠΠ1.1)

Η επιχείρηση «ΔΕΡΜΟΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΕ»
δραστηριοποιείται στις Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) .

Δέσμευση της εταιρείας προς τους πελάτες μας είναι η εκ μέρους μας αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή στην προμήθεια και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και η συνεχής προσπάθεια μας για βελτίωση.

Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει καθορίσει ποσοτικοποιημένους στόχους και αντίστοιχους δείκτες, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και μετρήσιμη η βελτίωση της. Για τα διακινούμενα προϊόντα μας επιλέγουμε τις καλύτερες πηγές προμήθειας που εγγυώνται εγγράφως υψηλά στάνταρτ ποιότητας και προδιαγραφές ασφαλείας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εμπορία ποιοτικών προϊόντων. Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και η διάθεση ποιοτικών προϊόντων επιτυγχάνεται και μέσω της διατήρησης του υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης των στελεχών μας με την παροχή των απαραιτήτων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτεί η διάθεση ποιοτικών προϊόντων-υπηρεσιών και η εφαρμογή του προτύπου ποιότητας.

Επιπρόσθετα η επιχείρηση δεσμεύεται στο να εξασφαλίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη επικοινωνία καθώς και να δίνει κίνητρα για την μεγιστοποίηση της συμμετοχής, της δημιουργικότητας και της υπευθυνότητας του προσωπικού της. Συνοψίζοντας, κεντρική ιδέα της πολιτικής ποιότητας της εταιρείας μας είναι:

«KANENA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΟΜΟΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
“ Δημήτρης Φελεκίδης ”