Δερματοχειρουργική 2018-03-26T11:11:11+00:00

Δερματοχειρουργική

Βλεφαροπλαστική
Βλεφαροπλαστική
Λιποπρόσθεση
Λιποπρόσθεση
Λιποαναρρόφηση – Λιπογλυπτική
Λιποαναρρόφηση – Λιπογλυπτική
Γυναικομαστία & Ψευδογυναικομαστία
Γυναικομαστία & Ψευδογυναικομαστία
Ανάπλαση Εξωτερικών Γεννητικών Οργάνων
Ανάπλαση Εξωτερικών Γεννητικών Οργάνων