Δερματοχειρουργική

Βλεφαροπλαστική
Λιποπρόσθεση
Λιποαναρρόφηση – Λιπογλυπτική
Γυναικομαστία & Ψευδογυναικομαστία
Ανάπλαση Εξωτερικών Γεννητικών Οργάνων